Vad säger användare

Smartpen sålda av in4it AB används redan idag av många personer inom olika yrkesgrupper och åldrar. Exempelvis har vi journalister, jurister säljare, styrelseledamöter, personalrekryterare, veterinärer, fotografer, rektorer, lärare, ...., studenter, revisorer och politiker bland våra kunder. Här kommer några kommentarer från denna breda och växande skara.