Workshop

Tillsammans med partners erbjuder vi företag och organisationer en workshop kring bra möten. Mötet är ett ypperligt verktyg för att få en person, en grupp eller en organisation att leverera det som efterfrågas. Genom denna workshop kommer ni att få nya infallsvinklar samt bli berikade av andras erfarenheter. Under denna workshop skall vi ta oss igenom mötets tre faser, förberedelse inklusive kallelse, mötet i sig samt mötets efterspel. Här är några exempel på frågor som vi kommer att diskutera.

  • Vad är syftet med att mötas?
  •  Hur gör vi för att samtliga kallade skall vara rätt förberedda?
  • Vem kallar och vem kallas till mötet och hur hanteras detta för att inte skapa oro eller misstro?
  •  Chef över mötet, hur lägger man upp mötet och hur agerar man?
  • Mötesetik, vad är ok och vad är inte ok?
  •  Mötesanteckningar, när behövs de?
  • Hur följs mötet upp?  
För mer information om denna workshop vänligen kontakta oss.